Övervakning och rapportering samt samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism