Referensgruppen

Referensgruppen består av företrädare för medlemsföretagen och branschorganisationerna:

Annica Wilson, Svea Ekonomi, Finansbolagens Förening

Maria Elmström, Swedbank Robur Fonder, Fondbolagens förening

Andreas Unestrand, Danske Bank, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen)

Fredrik Matsgård, Futur Pension, Svensk Försäkring

Joan Gholami, Länsförsäkringar, Svensk Försäkring

Olga Petrova, Nordea, Svensk Försäkring

Emma Rönquist, Nordea, Svenska Bankföreningen

Eva Tirén, Swedbank, Svenska Bankföreningen

Pontus André, Säkra, Svenska försäkringsförmedlares förening