Referensgruppen

Referensgruppen består av företrädare för medlemsföretagen och branschorganisationerna:

Nicole Norrestad, GCC Capital AB, Finansbolagens Förening

Annica Wilson, Svea Ekonomi, Finansbolagens Förening

Maria Elmström, Swedbank Robur Fonder, Fondbolagens förening

Andreas Unestrand, Danske Bank, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen)

Maria Bäckestrand, Folksam Liv, Svensk Försäkring

Fredrik Matsgård, Futur Pension, Svensk Försäkring

Olga Petrova, Nordea, Svensk Försäkring

Emma Rönquist, Nordea, Svenska Bankföreningen

Eva Tirén, Länsförsäkringar Bank, Svenska Bankföreningen

Pontus André, Säkra, Svenska försäkringsförmedlares förening