Referensgruppen

Referensgruppen består av företrädare för medlemsföretagen och branschorganisationerna:

Narin Godic, Komplett Bank, Finansbolagens Förening

Walter Guldbrandzén, Svea Bank, Finansbolagens Förening

Ellen Sjöberg, Skandia Fonder, Fondbolagens förening

Jimmy Lindström, Mangold Fondkommission, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Hanna Ottosson, Carnegie Investment Bank, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Andreas Unestrand, Handelsbanken, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Tara Abdi, Länsförsäkringar, Svensk Försäkring

Maria Bäckestrand, Folksam Liv, Svensk Försäkring

Charlotte Rørdam, SEB Pension och Försäkring, Svensk Försäkring

Cirkeline Engborg, Handelsbanken, Svenska Bankföreningen

Eva Tirén, Länsförsäkringar Bank, Svenska Bankföreningen

Pontus André, Säkra, Svenska försäkringsförmedlares förening