Styrgruppen

Simpt leds av en styrgrupp. Styrgruppen består av medlemsorganisationernas respektive vd:

Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen (ordförande)

Lars Zacharoff, Finansbolagens Förening

Fredrik Nordström, Fondbolagens förening

Urban Funered, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen)

Ewa Andersen, Sparbankernas Riksförbund

Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Karin Lindblad, Svenska försäkringsförmedlares förening