Styrgruppen

Simpt leds av en styrgrupp. Styrgruppen består av medlemsorganisationernas respektive vd:

Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen (ordförande)

Lars Zacharoff, Finansbolagens Förening

Fredrik Nordström, Fondbolagens förening

Urban Funered, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Björn Elfstrand, Sparbankernas Riksförbund

Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Per Johan Gidlund, Svenska försäkringsförmedlares förening