Vägledning - verksamhetstyp

Här är vägledningen tillgänglig utifrån verksamhetstyp. Områdena motsvarar de verksamheter som bedrivs av medlemsföretagen i de branschföreningar som deltar i Simpt.

Grundläggande vägledning och branschgemensam vägledning finns under respektive ämnesområde.