Initiativtagargruppen

Initiativet till Simpt togs av:

Fredric Lundén, ordförande i initiativtagargruppen

Amin Bell, sekreterare i initiativtagargruppen

Åsa Arffman, Svenska Bankföreningen

Jan Björkman, SEB

Maria Brattström, Collector Bank

Thomas Grahn, AML Consulting

Kent Madstedt, f.d. chefsåklagare EBM

Per-Olof Sandberg, Prolid AB

Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå