Struktur

Vägledningen är tillgänglig både utifrån ämnesområde och verksamhetstyp.

Ämnesområdena motsvarar i princip kapitelindelningen i penningtvättslagen. Det är också möjligt att på ett samlat sätt ta del av all vägledning som har tagits fram inom ett specifikt verksamhetsområde, dvs. bank, finansbolag, fondbolag, försäkringsföretag, försäkringsförmedling och värdepapper.  

I den grundläggande vägledningen, som är tillgänglig under ämnesområde, beskrivs vad som krävs enligt regelverket på respektive område. Den grundläggande vägledningen utgör referensram för de praktiskt inriktade delarna av vägledningen. Rubriknumreringen i den praktiskt inriktade vägledningen motsvarar numreringen i den grundläggande vägledningen på respektive område. 

I den praktiskt inriktade vägledningen beskrivs hur regelverket tolkas och tillämpas av företagen. De praktiskt inriktade delarna är antingen verksamhetsspecifika eller branschgemensamma. Branschgemensam vägledning finns i vissa frågor om kundkännedom och om rutiner för lämplighetsprövning. Dessa delar är tillgängliga under ämnesområde. 

Vägledning tas fram löpande i nya frågor. Även uppdatering sker kontinuerligt. Ibland finns det anledning att fördjupa, utveckla och förtydliga befintlig vägledning.