Öppen konsultation

För närvarande pågår inte någon öppen konsultation. 

En viktig del i arbetet med att ta fram vägledning är den öppna konsultationen. Vid den öppna konsultationen ges myndigheter och andra aktörer möjlighet att lämna synpunkter på utkasten till vägledning. Efter att synpunkterna har hanterats är utgångspunkten att vägledningen kan antas av Simpts styrgrupp. Den beslutade vägledningen publiceras på Simpts hemsida.