Öppen konsultation

En viktig del i arbetet med att ta fram vägledning är den öppna konsultationen. Vid den öppna konsultationen ges myndigheter och andra aktörer möjlighet att lämna synpunkter på utkasten till vägledning. 

För närvarande pågår inte någon öppen konsultation.