Redaktionsrådet

Niclas Rockborn, sammankallande, är advokat och partner på Gernandt & Danielsson där han har arbetat sedan 1998. Han har mer än tjugo års erfarenhet av att arbeta med regleringen av finansiella företag. Han har gedigen erfarenhet av rådgivning inom bank- och försäkringssektorn, fond- och kapitalförvaltningsbranschen och Fintechsektorn. Niclas har under lång tid företrätt klienter i ärenden som rör penningtvättsregelverket.

Lars Bergendal har varit departementsråd på Finansdepartementets Finansmarknadsavdelning och senare chefsjurist i Skandia Liv. Han har haft en rad styrelseuppdrag i främst Skandiasfären. Vid sidan av ledamotskapet i Simpts redaktionsråd är Lars i dag främst verksam som verkställande styrelseledamot i en forskningsstiftelse.

Maria Brattström har arbetat inom bank- och finanssektorn i närmare 25 år. Efter många år som bankjurist övergick hon till rollen som Compliance Officer med ansvar för att implementera det tredje penningtvättsdirektivet i SEB:s svenska kontorsrörelse. Därefter har hon bland annat varit ansvarig för compliancefunktionen på Landshypotek Bank och MedMera Bank. Sedan mars 2021 är hon Chief AML på Collector Bank. Maria är en av initiativtagarna till Simpt.

Kent Madstedt har ett förflutet som bland annat åklagare, senast som chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Har var särskild utredare i 2015 års penningtvättsutredning och har deltagit som expert vid utvärderingar av länders tillämpning av Fatf:s rekommendationer. Kent är en av initiativtagarna till Simpt.