Redaktionsrådet

Niclas Rockborn, sammankallande, är advokat och partner på Gernandt & Danielsson där han har arbetat sedan 1998. Han har mer än tjugo års erfarenhet av att arbeta med regleringen av finansiella företag. Han har gedigen erfarenhet av rådgivning inom bank- och försäkringssektorn, fond- och kapitalförvaltningsbranschen och Fintechsektorn. Niclas har under lång tid företrätt klienter i ärenden som rör penningtvättsregelverket.

Lars Bergendal har varit departementsråd på Finansdepartementets Finansmarknadsavdelning och senare chefsjurist i Skandia Liv. Han har haft en rad styrelseuppdrag i främst Skandiasfären. Vid sidan av ledamotskapet i Simpts redaktionsråd är Lars i dag främst verksam som verkställande styrelseledamot i en forskningsstiftelse.

Sebastian Sundberg är advokat och partner på advokatfirman Schjødt i Stockholm med fokus på finansregulatoriska frågor. Han har tidigare erfarenhet från bland annat Swedbank Robur och en annan advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av rådgivning till företag under Finansinspektionens tillsyn och deras ägare, särskilt i frågor som rör regelverken för kreditinstitut, värdepappersföretag, fond- och AIF-förvaltare samt betaltjänster. Sebastian lämnar regelbundet rådgivning i frågor avseende penningtvättsregelverket.

Christina Westerling har varit kammarrättsråd hos Kammarrätten i Stockholm. Hon har även varit rådman på Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon har också arbetat i Finansdepartementet, både på Finansmarknadsavdelningens bankenhet och på Skatteavdelningen. Hon har vidare varit enhetschef för dåvarande bank- och värdepappersenheten på Finansinspektionen.