Redaktionsrådet

Kent Madstedt, sammankallande, har ett förflutet som bland annat åklagare, senast som chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Har var särskild utredare i 2015 års penningtvättsutredning och har deltagit som expert vid utvärderingar av länders tillämpning av Fatf:s rekommendationer. Kent är en av initiativtagarna till Simpt.

Lars Bergendal har varit departementsråd på Finansdepartementets Finansmarknadsavdelning och senare chefsjurist i Skandia Liv. Han har haft en rad styrelseuppdrag i främst Skandiasfären. Vid sidan av ledamotskapet i Simpts redaktionsråd är Lars i dag främst verksam som verkställande styrelseledamot i en forskningsstiftelse.

Maria Brattström har arbetat inom bank- och finanssektorn i närmare 25 år. Efter många år som bankjurist övergick hon till rollen som Compliance Officer med ansvar för att implementera det tredje penningtvättsdirektivet i SEB:s svenska kontorsrörelse. Därefter har hon varit ansvarig för compliancefunktionen på Landshypotek Bank. I dag är hon Head of Compliance på MedMera Bank, tillika centralt funktionsansvarig. Maria är en av initiativtagarna till Simpt.

Niclas Rockborn är advokat och partner på Gernandt & Danielsson där han har arbetat sedan 1998. Han har mer än tjugo års erfarenhet av att arbeta med regleringen av finansiella företag. Han har gedigen erfarenhet av rådgivning inom bank- och försäkringssektorn, fond- och kapitalförvaltningsbranschen och Fintechsektorn. Niclas har under lång tid företrätt klienter i ärenden som rör penningtvättsregelverket.