Samverkansgruppen

Samverkansgruppen består av företrädare för medlemsorganisationerna:

Åsa Arffman, Svenska Bankföreningen (ordförande)

Per Holmgren, Finansbolagens Förening

Helene Wall, Fondbolagens förening

Sophie Nossman, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Caroline Wänglund, Sparbankernas Riksförbund

Johan Lundström, Svensk Försäkring

Karolina Reinholdsson, Svenska försäkringsförmedlares förening