Samverkansgruppen

Samverkansgruppen består av företrädare för medlemsorganisationerna:

Åsa Arffman, Svenska Bankföreningen (ordförande)

Sara Ekstrand, Svenska Bankföreningen

Per Holmgren, Finansbolagens Förening

Helene Wall, Fondbolagens förening

Urban Funered, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen)

Bengt Nordström, Sparbankernas Riksförbund

Johan Lundström, Svensk Försäkring

Per Johan Gidlund, Svenska försäkringsförmedlares förening