Aktuellt

Ny och uppdaterad vägledning har publicerats.

Vägledningen om kundkännedom har utvecklats med nya frågor och områden:

Bank: Behörig beslutsfattare, ställföreträdare för fysisk person och syndikerade lån. Dessutom har vägledningen om korrespondentförbindelser utvecklats. 

Finansbolag: Avbetalningsköp 

Försäkringsförmedling: Riskklassificering av kunden

Avsluta affärsförbindelse: Vägledningen har bland annat utvecklats i fråga om penningtvättslagen och annan lagstiftning samt i fråga om att hantera en affärsförbindelse vid otillräcklig kundkännedom.

Verklig huvudman: Vägledningen har bland annat utvecklats med ett avsnitt om Bolagsverkets register över verkliga huvudmän.

Vägledning har tagits fram i nya frågor om behandling av personuppgifter.

Uppdateringar har gjorts, framför allt med anledning av Eba:s riktlinjer för riskfaktorer.

Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen tas fram av branschorganisationerna och deras medlemsföretag. 

Vägledningen tas fram gradvis inom ramen för en fortgående process. Utkasten till vägledning är föremål för öppen konsultation och beslutad vägledning är tillgänglig för alla.

Penningtvättsregelverket har genomgått förändringar och blivit alltmer omfattande. Det finns ett behov av vägledning för branschen på detta område. Genom Simpt tar branschen ett gemensamt ansvar för viktiga frågor samt bidrar till en tydligare och effektivare tillämpning av regelverket.