Aktuellt

Öppen konsultation

En öppen konsultation pågår till och med den 13 september.

Konsultationen omfattar bland annat vägledning om modellriskhantering, näringspenningtvätt och identifiering (frågan om identifiering finns i vägledningen om kundkännedom för bank). 

Vägledningen har också utvecklats och uppdaterats i flera delar.

Utkasten till vägledning finns här

Ny vägledning

Ny vägledning om kundbegreppet har publicerats. En ny upplaga av vägledningen om kundkännedom för finansbolag har också publicerats. 

Vägledningen finns här

 

Publicerat 2024-06-18

 

 

 

Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen tas fram av branschorganisationerna och deras medlemsföretag. 

Vägledningen tas fram gradvis inom ramen för en fortgående process. Utkasten till vägledning är föremål för öppen konsultation och beslutad vägledning är tillgänglig för alla.

Penningtvättsregelverket har genomgått förändringar och blivit alltmer omfattande. Det finns ett behov av vägledning för branschen på detta område. Genom Simpt tar branschen ett gemensamt ansvar för viktiga frågor samt bidrar till en tydligare och effektivare tillämpning av regelverket.