Aktuellt

Öppen konsultation pågår till och med den 9 september.

Den öppna konsultationen omfattar vägledning i nya frågor samt utvecklad och reviderad vägledning inom kundkännedom. Vägledningen har också uppdaterats.

Vägledning har bland annat tagits fram i fråga om kundbegreppet enligt penningtvättslagen (frågan finns i vägledningen om kundkännedom för finansbolag).

Exemplen på vad som kan vara relevant för att anse en kund vara etablerad i ett land har utgått (exemplen fanns i den grundläggande vägledningen om kundkännedom).  

Utkasten till vägledning finns här

Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen tas fram av branschorganisationerna och deras medlemsföretag. 

Vägledningen tas fram gradvis inom ramen för en fortgående process. Utkasten till vägledning är föremål för öppen konsultation och beslutad vägledning är tillgänglig för alla.

Penningtvättsregelverket har genomgått förändringar och blivit alltmer omfattande. Det finns ett behov av vägledning för branschen på detta område. Genom Simpt tar branschen ett gemensamt ansvar för viktiga frågor samt bidrar till en tydligare och effektivare tillämpning av regelverket.