Aktuellt

Ny vägledning har publicerats.

Vägledning har tagits fram i fråga om kundbegreppet i penningtvättslagen. Frågan finns i vägledningen om kundkännedom för finansbolag och handlar om huruvida leverantören av ett leasingobjekt är kund. 

Vägledningen om kundkännedom för försäkringsföretag har utvecklats.

I vägledningen om kundkännedom för bank finns det nya avsnitt om högrisktredjeländer respektive kundkännedom när kunden är en juridisk person. Vägledningen om syndikerade lån har utvecklats och vägledningen om korrespondentförbindelser har uppdaterats. 

Den branschgemensamma vägledningen om person i politiskt utsatt ställning respektive avsluta affärsförbindelse m.m. har utvecklats och förtydligats. 

Den grundläggande vägledningen om kundkännedom har utvecklats. 

I övrigt har en del justeringar och uppdateringar gjorts. 

Publicerat 2022-12-07

Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen tas fram av branschorganisationerna och deras medlemsföretag. 

Vägledningen tas fram gradvis inom ramen för en fortgående process. Utkasten till vägledning är föremål för öppen konsultation och beslutad vägledning är tillgänglig för alla.

Penningtvättsregelverket har genomgått förändringar och blivit alltmer omfattande. Det finns ett behov av vägledning för branschen på detta område. Genom Simpt tar branschen ett gemensamt ansvar för viktiga frågor samt bidrar till en tydligare och effektivare tillämpning av regelverket.