Översikt

VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL

Allmän riskbedömning

Grundläggande vägledning

Bank

Finansbolag

Fondbolag

Försäkringsföretag

Värdepapper

Verksamhetsutövarens anställda och uppdragstagare

Grundläggande vägledning

Rutiner för lämplighetsprövning

Kundkännedom

Grundläggande vägledning

Bank

Finansbolag

Fondbolag

Försäkringsföretag

Försäkringsförmedling

Värdepapper

Avsluta affärsförbindelse

Borgensmän och tredjemanspantsättare

Person i politiskt utsatt ställning

Private Equity

Verklig huvudman

Övervakning och rapportering

Grundläggande vägledning

Bank

Finansbolag

Fondbolag

Behandling av personuppgifter

Grundläggande vägledning

Fondbolag

Intern kontroll, anmälningar om misstänkta överträdelser och skadestånd

Grundläggande vägledning

Bank

NÄR VÄGLEDNING ANTOGS

November 2017: Vägledning om allmän riskbedömning för bank, finansbolag, fondbolag och försäkringsföretag.

Mars 2019: Vägledning om kundkännedom för bank, finansbolag, fondbolag och försäkringsföretag samt vägledning om att avsluta affärsförbindelse, person i politiskt utsatt ställning och verklig huvudman

November 2019: Vägledning om övervakning och rapportering, behandling av personuppgifter samt intern kontroll och rapportering om överträdelser. Ytterligare vägledning om kundkännedom, bland annat på värdepappersområdet. 

November 2020: Uppdaterad vägledning på alla områden. Vägledning om allmän riskbedömning på värdepappersområdet, rutiner för lämplighetsprövning, kundkännedom för försäkringsförmedlare, Private Equity samt borgensmän och tredjemanspantsättare. Fördjupad vägledning om att avsluta affärsförbindelse och utvecklad grundläggande vägledning om allmän riskbedömning. Några ytterligare frågor om person i politiskt utsatt ställning. Uppdaterad och utvecklad vägledning om verklig huvudman.