Översikt

VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL

Allmän riskbedömning

Grundläggande vägledning

Bank

Finansbolag

Fondbolag

Försäkringsföretag

Värdepapper

Verksamhetsutövarens anställda och uppdragstagare

Grundläggande vägledning

Rutiner för lämplighetsprövning

Kundkännedom

Grundläggande vägledning

Bank

Finansbolag

Fondbolag

Försäkringsföretag

Försäkringsförmedling

Värdepapper

Avsluta affärsförbindelse

Borgensmän och tredjemanspantsättare

Person i politiskt utsatt ställning

Private Equity

Verklig huvudman

Övervakning och rapportering

Grundläggande vägledning

Bank

Finansbolag

Fondbolag

Behandling av personuppgifter

Grundläggande vägledning

Fondbolag

Behandling av personuppgifter

Intern kontroll, anmälningar om misstänkta överträdelser och skadestånd

Grundläggande vägledning

Bank

ANTAGEN VÄGLEDNING

November 2017: Vägledning om allmän riskbedömning för bank, finansbolag, fondbolag och försäkringsföretag.

Mars 2019: Vägledning om kundkännedom för bank, finansbolag, fondbolag och försäkringsföretag samt vägledning om att avsluta affärsförbindelse, person i politiskt utsatt ställning och verklig huvudman

November 2019: Vägledning om övervakning och rapportering, behandling av personuppgifter samt intern kontroll och rapportering om överträdelser. Ytterligare vägledning om kundkännedom, bland annat på värdepappersområdet. 

November 2020: Uppdaterad vägledning på alla områden. Vägledning om allmän riskbedömning på värdepappersområdet, rutiner för lämplighetsprövning, kundkännedom för försäkringsförmedlare, Private Equity samt borgensmän och tredjemanspantsättare. Fördjupad vägledning om att avsluta affärsförbindelse och utvecklad grundläggande vägledning om allmän riskbedömning. Några ytterligare frågor om person i politiskt utsatt ställning. Uppdaterad och utvecklad vägledning om verklig huvudman.  

November 2021: Utvecklad vägledning om kundkännedom för bank, finansbolag respektive försäkringsförmedlare samt om att avsluta affärsförbindelse och verklig huvudman. Ny vägledning om behandling av personuppgifter. Uppdaterad vägledning på följande områden: Grundläggande vägledning om allmän riskbedömning, kundkännedom, övervakning och rapportering respektive behandling av personuppgifter, allmän riskbedömning för fondbolag respektive på värdepappersområdet samt borgensmän och tredjemanspantsättare. 

November 2022: Ny och utvecklad vägledning om kundkännedom för bank, finansbolag och försäkringsföretag, utvecklad grundläggande vägledning om kundkännedom samt utvecklad och förtydligad vägledning om person i politiskt utsatt ställning respektive avsluta affärsförbindelse m.m. Uppdaterad vägledning på följande områden: Grundläggande vägledning om allmän riskbedömning, anställda och uppdragstagare, övervakning och rapportering respektive behandling av personuppgifter samt om rutiner för lämplighetsprövning.