Home

Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella före- tagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penning- tvätt och finansiering av terrorism.


Vägledningen fokuserar framför allt på konkreta frågeställningar som före- kommer i verksamheten vid de finansiella företagens tillämpning av penningtvättsregelverket.


Detta är Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av sju bransch- organisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning är nu tillgängliga för synpunkter (öppen konsultation).


Avsikten är att vägledningen ska vara väl förankrad och tillämpas av branschen. Vi välkomnar därför alla synpunkter, även sådana som endast bekräftar att vägledningen motsvarar hur regelverket tillämpas av företagen.


Utkast till vägledning  

--------------------------


Arbete pågår samtidigt i expertgrupper med företrädare för banker, finansbolag, fondbolag och försäkringsföretag med vägledning inom kundkännedom. Det arbetet fortsätter under hösten. Ytterligare expertgrupper kan komma att tillsättas.Bakgrund och syfte

Organisation

Vägledningen

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se

Aktuellt

Kontakta oss

Simpt är ett samarbete mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I Simpt ingår även deras medlemsföretag och externa experter. Inom Simpt finns en styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp och expertgrupper samt projektledare, initiativtagargrupp och redaktionsråd.