Home

Vägledningen

Allmänt om vägledningen


Utkast till vägledning inom kundkännedom

Förord

Grundläggande vägledning

Bank

Finansbolag

Fondbolag

Försäkringsföretag

Avsluta affärsförbindelse, verklig huvudman och person i politiskt utsatt ställning, PEP


Vägledning inom allmän riskbedömningKONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se