Home

Vägledning om övervakning och rapportering

Denna vägledning om övervakning och rapportering antogs i november 2019.

—------------------------


Grundläggande vägledning


Bank


Fondbolag

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se