Home

Den öppna konsultationen är en viktig del i arbetet med vägledningen. Den ger även andra än deltagarna i Simpt möjlighet att lämna synpunkter på utkasten till vägledning. Efter att synpunkterna har hanterats är utgångspunkten att vägledningen kan antas av Simpts styrgrupp. Den beslutade vägledningen publiceras på Simpts hemsida.


Den öppna konsultationen omfattar dels utkast till grund- läggande väg­ledning, dels utkast till praktiskt inriktad vägledning. De praktiskt inriktade delarna omfattar beskrivningar av hur regelverket tolkas och tillämpas av företagen. Beroende på frågornas karaktär har väg­ledningens olika delar antingen verksamhetsspecifik eller bransch­gemensam inriktning.


De utkast till vägledning som nu har publicerats för öppen konsultation omfattar frågor som rör övervakning och rapportering (4 kap. penningtvättslagen), behandling av personuppgifter (5 kap. penningtvättslagen) samt intern kontroll (6 kap. penningtvättslagen). Utkasten omfattar även frågor inom kundkännedom. I de delarna kompletteras och utvecklas den vägledning som publicerades i mars 2019.


Simpt välkomnar alla synpunkter senast den 13 september 2019 till hanna.wetter@simpt.seUtkast till vägledning

Förord


Övervakning och rapportering


Behandling av personuppgifter


Intern kontroll och anmälningar om misstänkta överträdelser


Kundkännedom

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se

Öppen konsultation